Het grootste deel van de financiering voor NGO’s is bestemd voor specifieke doeleinden of projecten, zogenaamd geoormerkt geld. Daarom is het belangrijk te weten welke fondsen beschikbaar zijn voor welke projecten.

Met de module Projectfinanciering krijg je meer inzicht in de beschikbare fondsen en kun je laten zien hoe deze fondsen zijn toegewezen (of kunnen worden toegewezen) aan de geplande of lopende projecten. Dit kan vanuit twee richtingen: de manier waarop financiering wordt toegewezen aan projecten en vice versa. Op basis van verschillende kenmerken, bijvoorbeeld het programma of het land waarin het project wordt uitgevoerd of door labels toe te voegen aan de fondsen kan snel de juiste match worden gevonden. Lees meer over het matchen van fondsen met projecten onder Fondsmanagement.

Projectfinanciering_ProjectConnect

Projectfinanciering – een transparant financieringsplan voor je projecten

Fondsen, giften en subsidies kunnen worden toegewezen aan projecten (of projectvoorstellen) die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn gefinancierd. Dit wordt binnen het project vastgelegd als een financieringsplan.

Inkomsten bewaken
Wanneer je inkomsten registreert die op je project worden gerealiseerd, krijg je in ProjectConnect een bewakingsoverzicht van deze gerealiseerde inkomsten (zoals giften of ontvangsten vanuit Grants). Hiermee wordt het gemakkelijker om bij te sturen en de inkomsten in lijn te houden met de uitgaven.

Belangrijkste voordelen

  • Transparantie in beschikbare financiering

  • Inzicht in financieringsbronnen

  • Financieringsplan en inkomstenbewaking

  • Inzicht voor alle betrokkenen

Project Financing_ProjectConnect

Deel dit product: