ProjectConnect is tot stand gekomen als een gezamenlijke initiatief met onze partners in de non-profit sector. Op basis van onze best practices hebben wij allen onze kennis en expertise ingebracht. Samen vormen wij Stichting ProjectConnect. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gezamenlijke roadmap, de verdere ontwikkeling van het ProjectConnect platform en het begeleiden van onze gebruikers tijdens de implementatie van ProjectConnect.

ProjectConnect heeft als doel het ondersteunen van non-profit organisaties bij het realiseren van hun missie en zo te helpen bijdragen aan een duurzame verandering.

Onze visie

ProjectConnect_project management tool

Onze visie
ProjectConnect wil mensen, organisaties, netwerken, talenten en werkwijzen verbinden door het aanbieden van een projectmanagement platform, en wil meetellen als een actieve actor bij het realiseren van een positieve en duurzame verandering in de gemeenschappen over de hele wereld.

Onze Missie
ProjectConnect wil de standaard neerzetten voor een projectmatige aanpak in de non-profit sector. ProjectConnect levert ICT-oplossingen die organisaties, hun partners en netwerken ondersteunen bij het faciliteren van hun programma's en zorgt ervoor dat deze organisaties hun projecten steeds effectiever en efficiënter kunnen blijven realiseren.

Onze belangrijkste focus is om meerwaarde te creëren door innovatie, om sociale impact te bevorderen en kosteneffectiever te maken.

Waar staan wij voor?

Als team en als community zijn we gepassioneerd door wat we doen. In deze context willen we ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Onze kernwaarden vormen een leidraad voor de manier waarop we samenwerken en met elkaar omgaan.

Rentmeesterschap
Wij geloven dat we verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we onze talenten en middelen gebruiken. Wij hebben een morele verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties.

Transparantie
Wij houden van open communicatie en zetten deze in om te weten te komen wat wij goed doen en waar wij onze energie op moeten richten om te verbeteren. Wij waarderen een open gesprek over jouw behoeften en alle mogelijkheden die je ziet. Jouw vragen zijn onze uitdagingen.

Vertrouwen
Wij geloven dat vertrouwen de basis is van onze samenwerking. Wij willen te allen tijde bewijzen dat het in ons gestelde vertrouwen de moeite waard is.

Samenwerking
Wij streven naar duurzame innovatie in de humanitaire ontwikkeling. Wij werken samen met wederzijds respect en waardering voor alle perspectieven en benaderingen. Wij volgen een gemeenschappelijk doel en slagen alleen als onze partners slagen. Ons beleid is samen winnen.

Passie
Wij zijn toegewijd om non-profit organisaties te ondersteunen bij het bereiken van een positieve sociale impact. Dit is wat we gemeen hebben.

Onze partners en abonnees

De ProjectConnect partners zijn actieve investeerders en hebben een hands-on mentaliteit. Toekomstgericht als ze zijn, beslissen ze mee en zo beïnvloeden zij de verdere ontwikkeling van ProjectConnect en pleiten voor onze missie.

Strategische partners

Om de duurzame ontwikkeling van het projectmanagement platform te waarborgen, richt ProjectConnect zich op de strategische samenwerking met andere partijen. Maak kennis met een aantal van hen!