ProjectConnect biedt de optie om contracten vast te leggen voor elk project dat je samen met je (lokale) partners start. In dit contract kun je voorwaarden vastleggen, bijvoorbeeld voortgangsrapportages die laten zien hoe het project vordert. Ook kun je de betalingsregels vastleggen en een betrokken derde partij registreren (bijvoorbeeld een leverancier die rechtstreeks input levert voor je gezamenlijke project).

Partnercontracten_ProjectConnect

Partnercontracten – gemaakte afspraken duidelijk vermeld en voor iedereen inzichtelijk

De module Partnercontracten maakt het mogelijk om contracten met je partnerorganisaties op te stellen en te beheren. Wij ondersteunen de volgende workflow:

Partnercontract opstellen

Een contract wordt opgesteld na goedkeuring van het projectvoorstel van je partners. Je kunt een betalingsschema en contractvoorwaarden invoeren. Verder kun je het ondertekeningsproces in ProjectConnect afhandelen.

Partnercontract monitoren

Tijdens de looptijd van het contract kun je de voortgang ervan bewaken, zoals het evalueren van de voorwaarden, vrijgeven van betalingen volgens het betalingsschema en bevestiging van ontvangst door de partner. Op je dashboard zie je de uit te voeren acties, alerts en meer. Indien nodig of gewenst, kun je ook e-mail notificaties sturen.

Partnercontract wijzigen

Tijdens de looptijd van het contract kun je de contractinformatie wijzigen, bijvoorbeeld het contractbedrag veranderen, voorwaarden toevoegen of het betalingsschema aanpassen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat een contractamendement wordt aangemaakt, waarop een aanvullende overeenkomst met je partner kan worden vastgelegd.

Partnercontract afronden

Voorafgaand aan de afsluiting helpt het systeem je te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle betalingen zijn gedaan. Indien nodig kun je direct je (lokale) partners notificeren om eventueel nog open actie(s) uit te voeren.

Belangrijkste voordelen

  • Alle afspraken met je partner in één overzicht

  • Voorwaarden en betalingen eenvoudig te monitoren

  • Bedragen kunnen in meerdere valuta's worden ingevoerd

  • Notificaties voor uit te voeren acties

  • Wijzigen van een contract mogelijk

  • Slimme checklist vóór afsluiting

Partner contracts_project management

Deel dit product: