Outcome Harvesting is een evaluatiemethode om te bepalen of waargenomen outcomes, zoals verandering in gedrag, relaties of acties van mensen, groepen of organisaties een gevolg zijn van de in jouw project uitgevoerde interventies. Hiertoe kan data worden verzameld en vastgelegd, om vervolgens te bepalen of en hoe je inspanningen hebben bijgedragen tot het bereiken van je doelstellingen.

Oucome Harvesting_NL_ProjectConnect

Outcome Harvesting – om interventies en veranderingen te evalueren

Outcome Harvesting in ProjectConnect bestaat uit drie onderdelen:

  • Het registreren van waargenomen outcomes. Deze outcomes kun je los van projecten vastleggen.
  • Het koppelen van waargenomen outcomes. Deze waargenomen outcomes kun je waar mogelijk koppelen aan geplande of gerapporteerde outcomes in je projecten.
  • Rapporteren over waargenomen outcomes, via standaard rapportages.

Outcome Harvesting is zeer geschikt wanneer de focus van je interventies vooral op outcomes is gericht en in mindere mate op activiteiten of outputs. Het is ook bruikbaar als je de toekomstige prestaties wilt verbeteren door te leren hoe en waarom bepaalde veranderingen tot stand zijn gekomen. Outcome Harvesting is vooral nuttig als je werkgebied beleidsbeïnvloeding, capaciteit/netwerk ontwikkeling of empowerment is. In andere woorden, in complexe situaties waar veel verschillende actoren je beoogde resultaat kunnen beïnvloeden en waarin de relatie tussen oorzaak en effect niet volledig duidelijk is.

Belangrijkste voordelen

  • Kwalitatieve M&E-tool

  • Eenvoudig in te richten formulieren

  • Waargenomen outcomes te koppelen aan project outcomes

  • Beproefde leermethode

Outcome Harvesting_project management

Deel dit product: