Als non-profit organisatie ben je voortdurend op zoek naar financiering die bij jouw programma’s en projecten past. Met de module Grant Management kun je financiering afkomstig van donoren als financieringscontracten vastleggen en beheren. Alle eisen en met donoren gemaakte afspraken worden overzichtelijk weergegeven. Je ontvangt een berichtje als het tijd is voor bijvoorbeeld een periodieke rapportage

Grant Management omvat in het kort:

  • Vastleggen en monitoren van financieringsaanvragen
  • Vastleggen van betrokken partijen (donoren) en bedragen
  • Inzicht krijgen in financieringscontracten met hun voorwaarden

Grant Management – om inzicht te geven in de financiering, eisen en afspraken

Wij ondersteunen de volgende workflow voor financieringscontracten:

Financieringscontract opstellen

Na goedkeuring van een financieringsaanvraag wordt een financieringscontract aangemaakt. Je kunt een betalingsschema voor verwachte ontvangsten en contractvoorwaarden invoeren om te voldoen aan de rapportage-eisen van donoren.

Financieringscontract monitoren

De ontvangsten worden automatisch bijgehouden. Net zo consequent als alle belangrijke data waarop een rapportage ingeleverd moet worden. Alerts op het dashboard helpen je de deadlines te onthouden, om de afspraken na te komen.

Financieringscontract wijzigen

Tijdens de looptijd van het financieringscontract kunnen de gemaakte afspraken met betrekking tot het contractbedrag, de voorwaarden of het betalingsschema veranderen. Alle eventuele wijzigingen kunnen worden vastgelegd in een amendement.

Financieringscontract afronden

Voorafgaand aan de afsluiting helpt het systeem je te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle betalingen zijn ontvangen. Alle nog open acties zullen eerst uitgevoerd moeten worden voordat je het financieringscontract kunt afsluiten.

Belangrijkste voordelen

  • Inzicht in alle lopende grants

  • Transparantie in projectfinanciering voor alle betrokkenen

  • Alerts over uit te voeren acties

  • Contractwijzigingen mogelijk

  • Slimme checklist voorafgaand aan de afsluiting

Grant Management_project management

Deel dit product: