Ook in de complexe projecten die met verschillende partijen in een alliantie worden uitgevoerd, komt het op de samenwerking tussen mensen neer. ProjectConnect faciliteert deze samenwerking door informatie op één platform te delen.

De samenwerking in een consortium of alliantie, is soms moeilijk te managen, omdat elke organisatie haar eigen werkwijze en systematiek heeft. In ProjectConnect kun je een gezamenlijke strategie bepalen en bijsturen zonder dat dit botst met de eigen manier van werken.

Informatie voor alle betrokkenen centraal en realtime beschikbaar

ProjectConnect biedt alle betrokken partijen inzicht in de samenwerking met hun rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen.

Je krijgt inzicht in de totale projectstructuur en welke partij verantwoordelijk is voor welk deelproject. Op dezelfde manier krijg je een inkijk in de Theory of Change voor het gehele project en in welke partij verantwoordelijk is voor de verschillende resultaten en activiteiten. Resultaten kunnen worden gemeten en geaggregeerd, door gebruik te maken van een gemeenschappelijk set van indicatoren voor het hele project. Door het gebruik van gestandaardiseerde budgetlijnen wordt ook het totale budget en de toewijzingen per partner transparant gemaakt voor alle betrokken partijen.

Belangrijkste voordelen

  • Gemeenschappelijke ToC en indicatoren

  • Inzicht in donorvereisten

  • Projectstructuur toont verantwoordelijke partijen met hun rollen en bijdragen

  • Project dashboard

Consortium_project management

Deel dit product: