Het toepassen van de Theory of Change (ToC) als een fundamenteel onderdeel van je programma of project is niet alleen leuk, maar vooral noodzakelijk. De ToC gaat over het ontwikkelen van een strategisch plan voor de beoogde impact, dat beschrijft hoe en waarom een gewenste verandering in een vastgestelde context naar verwachting zal plaatsvinden.

“Als je niet weet waar je naartoe gaat, is er geen weg die je erheen brengt.”

In ProjectConnect kun je als onderdeel van je Theory of Change een resultatenframework vastleggen om te beschrijven hoe je programma’s en projecten tot de gewenste resultaten zullen leiden. Het resultatenframework in ProjectConnect is gestructureerd en stelt je in staat om impact, outcomes, outputs en activities te registreren met hun indicatoren en het begrote bedrag dat nodig is om jouw gewenste doelen te bereiken. De vraag is:

  • Wat wil je bereiken?
  • Hoe wil je dit bereiken?
  • Welke specifieke activiteiten, strategieën en middelen heb je nodig om het te bereiken?

ProjectConnect helpt je om in te zoomen op het specifieke traject, en creëert een overzichtelijke structuur om de uitvoering te bewaken.

Theory of Change_EN_ProjectConnect

Theory of Change – overzichtelijke structuur voor je programma’s en projecten voor nog meer transparantie

De opzet van de Theory of Change kan vooraf worden gedefinieerd, om tijd te besparen bij het maken van nieuwe projecten gebaseerd op hetzelfde framework. De niveaus van het resultatenframework (impact, outcome, output en activity) zijn niet allemaal vereist. Je kunt kiezen welke relevant zijn voor elk projecttype. Als partners bijvoorbeeld een implementatie in je programma uitvoeren, kunnen zij op outputniveau werken, terwijl je eigen organisatie capaciteitsversterking uitvoert op outcomeniveau.

De Theory of Change gaat ook over voortdurend bijsturen, door je plannen in lijn te brengen met de veranderingen in het externe landschap, te evalueren en te leren wat werkt, en hierop je programma’s en projecten weer aan te passen.

Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, niet de meest intelligente. Het is degene die zich het beste aanpast aan veranderingen.”

Charles Darwin

Ben je geïnspireerd maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij zijn hier om je te helpen! Stuur ons een bericht via het contactformulier of stuur een bericht naar info@projectconnect.info.

Belangrijkste voordelen

  • Eenvoudig te gebruiken resultatenframework

  • Gemakkelijk monitoren op indicatoren

  • Voorgedefinieerde formats

  • Rapportage over de kosten van je resultaten

  • Verhoogt productiviteit, kwaliteit en transparantie

Theory of Change_project management

Deel dit product: