Welke capaciteit is er beschikbaar voor je projecten? Wie heeft er deze maand aan welke projecten gewerkt? Als je ooit de bestede uren moet monitoren of rapporteren en als resources schaars zijn, kan ProjectConnect je helpen met capaciteitsplanning en urenverantwoording.

Capaciteitsplanning & Tijdschrijven – inzicht in resources en bestede tijd maakt plannen eenvoudig

In het budget van je project kun je projectmedewerkers toewijzen voor een bepaald aantal uren per maand. Op deze manier plan je de benodigde capaciteit per project. Je kunt verder per medewerker dagtarieven vastleggen, zodat je zowel de werkelijk geschreven tijd als de uitgaven per medewerker per project bij kunt houden.

De projectmedewerkers kunnen eenvoudig hun gewerkte uren per project in de weekstaten registreren. Daardoor krijg je inzicht in de werkelijk bestede tijd ten opzichte van de geplande capaciteit en kun je waar nodig bijsturen.

Capaciteitsplanning_ProjectConnect

Belangrijkste voordelen

  • Eenvoudig alle bestede uren per project registreren

  • Snel inzicht in beschikbare capaciteit

  • Efficiënte inzet van resources

  • Inzicht per medewerker, periode en toegewezen bedrag

Capacity Planning_project management

Deel dit product: