image

Wie was er niet geschokt over de vernietigende aardbeving in Turkije en Syrië. Een hele regio in grote ellende gestort. Snel kwamen acties op touw. Ook vanuit Nederland ontplooiden kerken, stichtingen en andere organisaties diverse initiatieven. Na een dag werven vanuit Hilversum stond de collecteteller op bijna 90 miljoen euro. Op de achtergrond komt daar heel veel IT bij kijken.

Op zo’n moment wordt even heel zichtbaar hoe non-profits hun kennis en netwerken in bepaalde regio’s inzetten om (in dit geval) noodhulp te verlenen. Maar deze goede doelen werken dag-in-dag-uit ook aan armoedebestrijding in Afrika, aan het opleiden van kansarme jongeren in Midden-Amerika, aan het sponsoren van basisonderwijs voor kinderen uit Azië. Of aan het beschermen van natuurgebieden in Zuid-Amerika. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Op IT gebied is het een grote uitdaging, om samenwerkingen van ontwikkelingsorganisaties in Nederland en andere westerse landen te ondersteunen. Immers, deze organisaties kennen de lokale context. Projecten worden voorbereid, begrotingen vastgesteld, werving van fondsen wordt ingezet, commitments worden vastgelegd in contracten, resultaten worden afgesproken, betalingen vinden plaats en rapportages worden ingediend; hulp vindt altijd plaats in een keten.

In deze ingewikkelde keten moet informatie en kennis zoveel mogelijk worden gedeeld, om alle partners inzichten te geven die nodig is voor effectieve sturing. Dat vergt nogal wat van de informatiesystemen. En dat ook nog in een multi-culturele context.

Vijf jaar geleden is Stichting ProjectConnect die uitdaging aangegaan. Hoe kunnen we een informatiesysteem ontwerpen dat juist deze specifieke setting, van samenwerkende organisaties die met elkaar projecten uitvoeren, optimaal ondersteunen vanuit onze IT expertise?

Inmiddels staat er een platform wat precies dit doet. En de erkenning en belangstelling vanuit de branche is groot. De potentie is nog veel groter. En we zitten vol plannen om nog meer mooie en slimme dingen met IT te doen.

Om slimme dingen met IT te doen, heb je slimme mensen nodig. We hebben teams met slimme mensen, ontwikkelaars en architecten. Mensen die in hun werk bij willen dragen aan het bereiken van duurzame veranderingen in deze wereld. Rechtvaardiger, groener, leefbaarder, gezonder, diverser. Als we onze gebruikers van ProjectConnect op het nieuws langs zien komen, dan zijn we trots en dankbaar. Hoe ze bijdragen in Turkije en Syrië, hoe ze nieuwe kansen creeëren voor jongeren in Midden-Amerika. Of hoe ze bossen beschermen in het Amazone regenwoud.

Ben jij een ontwikkelaar die niet alleen zichzelf wil ontwikkelen, maar ook wil bijdragen aan de ontwikkeling van deze wereld? Dan komen we heel graag in contact. Je bijdrage kan echt verschil maken. Voor onze producten, voor onze gebruikers en uiteindelijk voor onze medemens. Veraf en dichtbij!

Spreekt dit je aan? Neem contact met ons op! Bellen kan met Ruben Kwak (06-4892 7301) of via het aanmeldingsformulier. Wil je een dagje meelopen? We maken graag kennis!

Lees ook deel 2 volgende week!

Deel dit artikel: