logo

De World YWCA, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen en jonge meisjes, heeft ProjectConnect, een webplatform voor subsidiebeheer, monitoring en rapportage, met succes geïmplementeerd.

Het platform is geïmplementeerd ter ondersteuning van het werk van de YWCA World met haar 9 partners in 7 landen. Het wordt gebruikt voor subsidiebeheer, monitoring en rapportage volgens de normen van het International Aid Transparency Initiative (IATI).

Het managementteam en het personeel van de YWCA zijn opgeleid in het platform en gebruiken het nu om hun indicatoren te controleren en verslag uit te brengen over hun voortgang. Het platform maakt ook een betere samenwerking en communicatie met partners mogelijk, en een betere opvolging van subsidies en financieringen.

De implementatie van ProjectConnect bij de World YWCA betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de organisatie, omdat het hen in staat zal stellen hun programma’s en projecten effectiever te beheren en te volgen, wat uiteindelijk zal leiden tot een grotere impact en meer succes bij het mondig maken van vrouwen en jonge meisjes wereldwijd.

Deel dit artikel: