project-connect-blog

Eind januari 2022 verscheen een artikel op de “Chronicle of Philantropy” waarin subsidieverleners werden gemaand te stoppen met het weerstand bieden aan het verzoek van nonprofits om financiering van technologie.

Met name als het gaat om de IT-fundamenten, de architectuur, integraties, cyber-veiligheid en de core applicaties voor projectenbeheer, staan deze onderwerpen niet hoog op het lijstje van fondsen en donoren. Terwijl ze essentieel zijn voor een effectieve registratie, monitoring, samenwerking en veiligheid. Ook nonprofits zelf worstelen met deze materie. Enerzijds vanuit een verlegenheid welke applicaties geschikt zijn voor relatiebeheer en fondsenwerving, projecten, finance etc., en anderzijds hoe deze applicaties effectief kunnen samenwerken.

In het artikel worden ook een aantal mogelijke oorzaken benoemd voor het probleem van de financiering van fundamentele IT behoeften. Er wordt gewezen op de (communicatie)kloof die er vaak is tussen de ‘programmamedewerkers’ en de ‘IT-mensen’. Dat is wel heel herkenbaar. De IT’ers hebben geen toegang tot de programmagelden, terwijl ze niet betrokken zijn in het formuleren van aanvragen. Andersom hebben programmamedewerkers de IT niet als specifiek aandachtspunt op de radar staan.

Een tweede oorzaak is volgens de auteur, dat er (bijna) geen samenwerkingen zijn, waarin de technologie behoeften van nonprofits worden geadresseerd. Wel zijn er netwerken, zoals NetHope, NTEN, TechSoup etc., maar zij fungeren vaak als doorgeefluik van een heleboel, elkaar overlappende applicaties. Ze bieden uiteindelijk geen “fundament”, alleen maar “stenen”.

De auteur voeren het STEM funders network op als voorbeeldconcept: Een verband van organisaties, die met elkaar resources, ideeën en leiderschap delen. Maar STEM voorziet niet in een coherente IT strategie.

We hebben goed nieuws: dit initiatief bestaat toch al! En het heet ProjectConnect Foundation. Een stichting die, in samenwerking met nonprofits, een set van applicaties heeft ontwikkeld, specifiek gericht op de nonprofit behoeften. Met een hoge mate van vrijheid voor nonprofits om mee te doen met nieuwe initiatieven. En met de mogelijkheid om gebruik te maken van applicaties die in samenhang ontwikkeld zijn en continue doorontwikkeld worden. Dit alles vindt plaats in een community van ProjectConnect Partners, waarbinnen samen beslissingen worden genomen en strategie en prioriteiten bepaald.

Nog beter nieuws is dat deze oplossing voor nonprofit projecten al behoorlijk volwassen is. De reden dat we recent veel nieuwe organisaties als partner mochten verwelkomen!

Terugkomend op de aarzeling van donoren om IT te financieren. We snappen dat wel, vanuit de waarneming dat veel techbedrijven, vanuit een lucratief verdienmodel heel veel geld hebben verdiend, ook aan nonprofits. Maar ook hierin onderscheidt ProjectConnect zich. Vanuit een transparant financieel model, worden investerende partners ook weer beloond vanuit inkomsten van nieuwe toetreders. Daarmee zijn de echte ‘profiteurs’: kinderen in Afrika, arbeiders in India, kwetsbare groepen in Nederland. En dat is precies de bedoeling!

Deel dit artikel: