Visual posting webinar series-3-2

Stichting ProjectConnect verzorgt in samenwerking met Stichting Woord en Daad een serie van drie mini-webinars. In deze 30 minuten durende webinars doorlopen we de verschillende fasen van projectfinanciering. Inzichten worden gedeeld en slimme oplossingen toegelicht.

Het eerste webinar focust op de fondsenwerving. Het verwerven van fondsen en subsidies is een uitdaging. Hoe manage en bewaak je de fondsaanvragen? En hoe kun je daarna de toegekende en beschikbare fondsen optimaal alloceren aan de projecten? En hoe kan de impact duidelijk voor het voetlicht worden gebracht?
Datum en tijdstip: Donderdag, 20 mei, 16.00 uur

In de tweede webinar gaan we in op het optimaliseren van geoormerkt geld, de zgn. restricted funds. Vanuit Stichting Woord en Daad zal de controller toelichten hoe zij hun geoormerkte fondsen beheren. En hoe zij ook fondsenwervers weer ondersteunen door inzichtelijk te maken welke fondsen over- of ondergefinancierd zijn.
Datum en tijdstip: Donderdag, 27 mei, 16.00 uur

Monitoring en rapportage is het onderwerp van de derde webinar. Hoe ga je om met verschillende rapportage formaten, templates, eisen en wensen van back-donoren? Deze vraag zullen alle projectcontrollers herkennen. En hoe consolideer je financiële gegevens van individuele projecten naar programma en organisatieniveau? Stichting Woord en Daad zal hier meer over vertellen.
Datum en tijdstip: Donderdag, 3 juni, 16.00 uur.

Deel dit artikel: