soa-aids-nederland-en-aidsfonds

Medio september 2022 is het Aidsfonds operationeel gegaan met ProjectConnect. Het Aidsfonds zet zich in voor iedereen die met hiv of aids te maken heeft. De belangrijkste redenen voor het Aidsfonds om te kiezen voor ProjectConnect was de directe aansturing van projecten die hiermee gefaciliteerd wordt. ProjectConnect is hèt systeem voor de integrale aansturing van projecten, resultaten, financiën en uren. Daarmee wordt monitoring mogelijk, niet alleen op de financiële aspecten, maar ook op resultaten en de samenhang met de begroting. Belangrijk element in de keuze voor ProjectConnect is ook de inbedding van de Theory of Change. Daarmee sluit de oplossing heel dicht aan bij de realiteit van wat projectmatig werkende ngo’s nodig hebben.

Deel dit artikel: